PRIVACYBELEID 

Bijgewerkt op 01-04-2023 

 

 • 1 INTRODUCTIE

 

Algemene informatie  

Het volgende privacybeleid geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u een website van DELTA DORE RADEMACHER GmbH, Buschkamp 7, D-46414 Rhede/Westfalen (hierna "RADEMACHER" of "ons"/"onze") bezoekt. 

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. 

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst genoemde verklaring inzake gegevensbescherming. 

 

Gegevensverzameling via onze diensten 

De volgende paragraaf geeft een overzicht van hoe wij persoonsgegevens verwerken. De gegevensverwerkingsprocedures worden in de volgende paragrafen veel gedetailleerder beschreven. 

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? 

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door RADEMACHER, zie contactgegevens in §2. 

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert. Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt en door het gebruik van onze diensten. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website en andere diensten foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren. Details hierover en een precieze beschrijving van de afzonderlijke gegevensverwerkingsactiviteiten vindt u hieronder. 

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens? 

U hebt het recht om te allen tijde informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van deze gegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om de aan ons overgedragen gegevens als bestand op te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het opschrift vermelde adres met verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. 

 

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden 

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het volgende privacybeleid. 

 

 

 • 2 INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

CONTACT 

 

(1) Hieronder vertellen wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u de website van DELTA DORE RADEMACHER GmbH (hierna "RADEMACHER") gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag. 

 

(2) De voor de verwerking verantwoordelijke overeenkomstig art. 4(7) van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) is 

 

DELTA DORE RADEMACHER GmbH 

Buschkamp 7 

46414 Rhede / Westphalia (Germany) 

info@rademacher.de 

Tel: +49 (0)2872 / 933 - 0 

Fax: +49 (0)2872 / 933 – 251 

 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op 

SILA Consulting GmbH 

Mr Lukas Fischer 

Weseler Strasse 9 

46325 Borken 

Phone: +49 2861 80847 700 

info@sila-consulting.de 

 

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met RADEMACHER, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres en eventueel uw naam en telefoonnummer) op om uw vraag te beantwoorden. Wij verwijderen de aldus verkregen gegevens zodra de opslag ervan niet langer noodzakelijk is. Als alternatief zullen wij de verwerking ervan beperken als er wettelijke bewaarplichten bestaan. 

 

(4) Indien wij voor afzonderlijke onderdelen van ons dienstenaanbod gebruik maken van in opdracht gegeven dienstverleners of indien wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna uitvoerig informeren over de desbetreffende processen. We zullen ook de specifieke criteria voor de opslagperiode specificeren. 

 

 

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT 

 

(1) Wanneer u onze website gebruikt zonder zich te registreren, of wanneer u op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die wij nodig hebben voor technische doeleinden, om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen: 

 • IP-adres 
 • Datum en tijd van uw aanvraag 
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina) 
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode 
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval 
 • De website waar het verzoek vandaan kwam 
 • Browser 
 • Besturingssysteem en zijn interface 
 • De taal en versie van de browsersoftware. 

 

Deze gegevens worden automatisch gewist wanneer u de website verlaat. 

De rechtsgrondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van RADEMACHER, namelijk het waarborgen van de bescherming en de stabiliteit van zijn website. 

 

(2) Wij gebruiken cookies op onze webpagina's. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en die worden opgeslagen op uw harde schijf. Ze maken het mogelijk bepaalde informatie te sturen naar de partij die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer en zijn dus ongevaarlijk. Ze worden gebruikt om de website in het algemeen gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken, dus aangenamer voor u. 

 

Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken uw apparaat te herkennen. Cookies bevatten soms echter ook alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een individu kunnen worden toegeschreven. Cookies kunnen een gebruiker echter niet rechtstreeks identificeren. 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies die na een individuele sessie worden bewaard. Qua functie wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 • Technische cookies: deze zijn nodig om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te waarborgen.  
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina's u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten zijn opgetreden tijdens uw gebruik van de website. Ze verzamelen geen informatie die u kan identificeren. Alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en de interesses van onze gebruikers vast te stellen. 
 • Reclamecookies, targeting cookies: deze worden gebruikt om gebruikers van webpagina's passende reclame op de website of aanbiedingen van derden aan te bieden en de doeltreffendheid van deze aanbiedingen te meten. Advertising en targeting cookies worden maximaal 13 maanden bewaard. 
 • Delende cookies: deze worden gebruikt om de interactie tussen onze website en andere diensten (bijvoorbeeld sociale netwerken) te verbeteren. Sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard. 

 

Elk gebruik van cookies dat niet strikt noodzakelijk is om technische redenen vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke en actieve toestemming. Dit geldt met name voor het gebruik van reclame, targeting of sharing cookies. Bovendien geven wij uw door middel van cookies verwerkte gegevens alleen door aan derden wanneer u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. 

Anderzijds gebruiken wij technisch noodzakelijke cookies vanwege ons gerechtvaardigd belang bij de beoogde weergave en het gebruik van onze website.  

 

U kunt altijd de lijst van alle cookies vinden en de instellingen wijzigen door te klikken op het pictogram linksonder in uw scherm.  

 

 

CONTACTFORMULIER 

 

(1) Als u het contactformulier invult, stemt u ermee in dat wij uw contactgegevens opslaan om de aanvraag te verduidelijken. Als u ons via contactformulieren andere vragen stelt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. 

 

(2) De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Een informeel bericht per e-mail aan ons is voldoende.  

 

(3) Wij bewaren de gegevens van het contactformulier totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming intrekt of het doel voor de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. 

 

EXTRA FUNCTIES EN AANBIEDINGEN OP ONZE WEBSITE 

 

(1) Naast het gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die voor u interessant kunnen zijn. Om deze diensten te kunnen gebruiken, moet u in het algemeen aanvullende persoonsgegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te verlenen en waarop de bovengenoemde grondslag voor gegevensverwerking van toepassing is. 

 

(2) Wij maken soms gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Wij hebben deze zorgvuldig geselecteerd en opdracht gegeven. Zij zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geëvalueerd. 

 

(3) Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden doorgeven wanneer wij campagnes of prijsvragen voeren, contracten sluiten met of samen met partners soortgelijke diensten aanbieden. U krijgt hierover meer informatie wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt of onder in de beschrijving van het aanbod. 

 

4) Indien onze dienstverlener of partner gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van de aanbieding informeren over de gevolgen hiervan. 

 

 • 3 NIEUWSBRIEF 

 

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarmee wij u op de hoogte houden van onze laatste aanbiedingen. De gepromote goederen en diensten worden gespecificeerd in de toestemmingsverklaring. 

 

(2) Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor de inschrijving op onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wanneer u zich aanmeldt, wij een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Wij slaan ook telkens uw IP-adres en het tijdstip van uw inschrijving en bevestiging op. Dit is bedoeld om uw inschrijving te bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen oplossen. 

 

(3) De enige informatie die nodig is om u de nieuwsbrief toe te sturen is uw e-mailadres. Het verstrekken van andere gegevens is optioneel en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. 

 

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en u afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming intrekken door te klikken op de link "Uitschrijven" die in elke e-mail over de nieuwsbrief staat, door een e-mail te sturen naarinfo@rademacher.de, of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in de juridische mededeling staan vermeld. 

 

 

 • 4 GEBRUIK VAN ONZE WEBSHOP

 

KLANTENACCOUNT 

 

Wanneer u een klantenaccount aanmaakt, verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daar aangegeven omvang. Het doel van de gegevensverwerking is het verbeteren van uw winkelervaring en het vereenvoudigen van de orderverwerking. 

 

Uw gegevens worden verwerkt wanneer u een klantenaccount aanmaakt met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd. 

De in uw klantenaccount opgeslagen persoonsgegevens, inclusief uw aankoopgeschiedenis, worden bewaard voor de duur van de zakelijke relatie. Nadat een klantenaccount is afgesloten, worden deze gegevens naar behoren gewist, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege boekhoudkundige eisen. 

De verwerking van uw in het klantenaccount opgeslagen persoonsgegevens, met inbegrip van de aankoopgeschiedenis, is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst. 

 

ORDERVERWERKING 

 

Alle door de klant ingevoerde gegevens als onderdeel van een orderverwerking worden opgeslagen. Dit omvat: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adres 
 • E-mailadres 
 • Betalingsgegevens 

 

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat belast is met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. U krijgt de mogelijkheid om uw e-mailadres vrijwillig door te geven aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzending met het oog op het volgen van de verzending. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. 

De basis voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een overeenkomst. 

 

VERZENDING VOLGEN BIJ VERZENDING MET DHL 

 

Als uw goederen worden geleverd door de verzenddienst DHL en u tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht van uw e-mailadres, wordt dit naar DHL gestuurd om de levering aan te kondigen of om u van de leveringsdatum op de hoogte te brengen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming. Als u niet instemt met het doorsturen van het e-mailadres, vindt de levering plaats via DHL zonder mogelijkheid tot volgen. Een aankondiging van de levering of een coördinatie van de leveringsdatum door DHL is dan niet mogelijk. 

Een gegeven toestemming voor het gebruik van gegevens kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of de aanbieder van de verzending. 

 

BETALINGSDIENSTAANBIEDER 

 

(1) Betaling via Paypal  

 

Het is mogelijk om de betaling te verwerken via de online betaaldienst PayPal. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te verrichten. De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. Als u PayPal als betaalmethode kiest, worden uw gegevens die nodig zijn voor het betalingsproces automatisch aan PayPal doorgegeven. Het gaat hierbij doorgaans om de volgende gegevens: 

 • Achternaam en voornaam 
 • Adres 
 • Bedrijf 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • IP-adres 

 

De aan PayPal doorgegeven gegevens kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietbureaus. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en kredietwaardigheid. PayPal kan uw gegevens ook aan derden doorgeven als dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of als de gegevens namens de klant moeten worden verwerkt. 

 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling met PayPal en dus voor de uitvoering van het contract. 

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U vindt dit op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full  

 

(2) Betaling via directe overschrijving 

 

Als u kiest voor betaling via directe overschrijving, worden uw gegevens verzameld door Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Groep. Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt niet plaats bij Rademacher. 

Sofort GmbH heeft hiervoor de IBAN, PIN en TAN van uw online bankrekening nodig. Als onderdeel van het bestelproces wordt u automatisch doorgestuurd naar het beveiligde betalingsformulier van Sofort GmbH. Direct daarna ontvangt u de bevestiging van de transactie. 

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract, aangezien de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de betaling via directe overschrijving en dus voor de uitvoering van het contract. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u op https://www.klarna.com/sofort/ 

 

(3) Betaling met creditcard (Visa/Mastercard/Maestro) 

 

Indien u kiest voor betaling per creditcard, hebt u de mogelijkheid uw bestelling te betalen met Visa of Mastercard. Om betaling met een creditcard mogelijk te maken, worden uw persoonsgegevens in verband met de betaling doorgegeven aan de desbetreffende creditcardmaatschappij. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven voor de uitvoering van het contract. 

 

(4) Betaling via Giropay 

 

U hebt ook de mogelijkheid om te betalen via de aanbieder Giropay, een aanbod van paydirekt GmbH, Stephanstraße 14-16, 60313 Frankfurt am Main, die u verbindt met online bankieren van uw bank. In dit geval worden uw transactiegegevens doorgegeven aan Giropay. Giropay geeft deze gegevens door aan uw bank. De rechtsgrondslag voor de overdracht aan Giropay is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Giropay vindt u op: https://www.giropay.de/legal/privacypolicy. 

 

(5) Betalingsverwerking via Unzer 

 

Wij maken gebruik van de diensten van Unzer (Unzer E-Com GmbH, Vangerwostraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland) om de betalingsgegevens door te geven aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder en de betaling te verwerken. In het vervolg geeft Unzer uw gegevens door aan de voor de betaling vereiste instantie, zoals het betreffende betalingsinstituut of de aanbieder van de creditcard of de aanbieder van de betreffende betaalmethode alsmede andere dienstverleners van Unzer. Een overdracht aan Unzer en het doorgeven van uw persoonsgegevens door Unzer vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming die u ons tijdens het betalingsproces hebt gegeven door het desbetreffende selectievakje aan te vinken. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Daarnaast hebben wij er een gerechtvaardigd belang bij dat wij daadwerkelijk betalingen van klanten ontvangen voor bestellingen die via onze website zijn geplaatst. 

 

In het kader van de betalingsverwerking kan het ook nodig zijn dat Unzer uw gegevens doorgeeft aan een zogenaamd derde land, d.w.z. een land buiten de EU of de EER. Overdracht aan derde landen vindt alleen plaats als er een adequaatheidsbesluit is, op basis van passende garanties of als er een uitzondering is conform Art. 49 AVG, dat bij wijze van uitzondering overdracht aan een derde land toestaat, zelfs zonder dat er passende garanties bestaan. 

 

 

 

 • 5 SERVICECENTRUM, ZENDESK

 

(1) Wij gebruiken het systeem van Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, USA ("Zendesk") om service-, ondersteunings- en andere hulpverzoeken te verwerken en om RADEMACHER te bedienen. Wij gebruiken Zendesk zodat wij uw verzoeken snel en efficiënt kunnen verwerken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van RADEMACHER. 

 

(2) Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Volgens deze overeenkomst is Zendesk verplicht om de gebruikersgegevens van onze klanten alleen te gebruiken om verzoeken te verwerken binnen het kader van de EU-gegevensbeschermingsnormen, en deze niet aan derden door te geven. We zijn hiervoor EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

(3) U kunt het privacybeleid van Zendesk bekijken op https://www.zendesk.de/COMPANY/CUSTOMERS-PARTNERS/PRIVACY-POLICY/ 

 

 • 6 PRODUCTBEOORDELINGEN - BAZAARVOICE

 

(1) U hebt de mogelijkheid om productbeoordelingen op onze website te plaatsen. Daarbij registreren wij de door u ingevoerde persoonsgegevens. Verplichte informatie is in het formulier dienovereenkomstig gemarkeerd, de overige informatie is optioneel. De door u ingevoerde beoordelingen worden weergegeven op onze website en kunnen ook worden weergegeven op andere websites die het beoordeelde product ook verkopen. 

 

2) We gebruiken de dienstverlener Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759 USA ("Bazaarvoice") om productbeoordelingen te creëren, te evalueren en te modereren. Daarbij heeft Bazaarvoice toegang tot de persoonsgegevens die u in het evaluatieformulier hebt ingevoerd. Bazaarvoice heeft ook het recht om de door u ingediende beoordelingen weer te geven op andere websites die deel uitmaken van het Bazaarvoice-netwerk, zodat volgende klanten een geïnformeerde aankoopbeslissing kunnen nemen op basis van het grote aantal beoordelingen. De verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de creatie van productbeoordelingen, in het bijzonder de overdracht aan Bazaarvoice, vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven door het desbetreffende selectievakje van het evaluatieformulier aan te vinken. U bent niet verplicht om uw toestemming te geven, maar in dit geval is het niet mogelijk om een beoordeling te plaatsen. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken.  

 

(3) Bazaarvoice verzamelt en verwerkt ook persoonsgegevens over productinteresses, navigatie op de website of transactiegegevens die reeds verzameld kunnen zijn bij het gebruik van de website. Wij gebruiken deze bevindingen om uw gebruik van onze website te analyseren en deze in de toekomst nog beter te maken. Ook deze gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming die u ons via de cookiebanner hebt gegeven en die u te allen tijde met toekomstige werking kunt herroepen. 

 

(4) Om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn wij met Bazaarvoice de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie overeengekomen nadat een risicobeoordeling is uitgevoerd. Voor meer informatie over hoe Bazaarvoice gegevens verwerkt, leest u hun privacybeleid op: https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzanleitung/. 

 

 

 • 7 WEBSITEANALYSE

 

 1. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien op deze website echter IP-anonimisering is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze site om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. 

 

(2) Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. 

 

(3) U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door de desbetreffende instellingen van uw browser te wijzigen. Wij wijzen er echter op dat sommige functies van de website in dat geval niet volledig beschikbaar zijn. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. 

 

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in ingekorte vorm worden verwerkt, zodat ze niet rechtstreeks aan een bepaalde persoon kunnen worden gekoppeld. Indien de over u verzamelde gegevens een persoonsverwijzing bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist. 

 

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en de website regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken kunnen wij gebruiken om onze site te verbeteren en interessanter en aantrekkelijker te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin uw persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, zijn wij met Google EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

(6) Informatie van derde aanbieders: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de. 

 

 

 1. Google Web Fonts

Deze website gebruikt zogenaamde Web Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te waarborgen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd zodat er geen verbinding met de servers van Google tot stand komt in combinatie met deze toepassing. Volg deze link voor meer informatie:https://policies.google.com/privacy?hl=en. 

 

 1. Google Tag Manager

(1) Google Tag Manager maakt het beheer van tags voor marketeerwebsites mogelijk via een interface. De Tag Manager zelf, die de tags gebruikt, werkt echter zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De Tag Manager activeert alleen verschillende tags die op hun beurt gegevens kunnen registreren. Relevante uitleg over deze verschillende derde partijen vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. De Google Tag Manager gebruikt deze gegevens echter niet. Als u cookies via uw browserinstellingen of op een andere manier hebt uitgeschakeld, wordt hiermee rekening gehouden voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn gebruikt. De tool zal uw cookie-instellingen niet wijzigen. 

 

(2) Google kan uw toestemming vragen om bepaalde productgegevens (bijv. uw accountgegevens) naar andere Google-producten te sturen om bepaalde functies mogelijk te maken, bijv. om het toevoegen van nieuwe conversietags voor AdWords te vergemakkelijken. De ontwikkelaars van Google controleren ook af en toe informatie over het gebruik van het product om het product verder te optimaliseren. Google zal deze gegevens echter nooit zonder uw toestemming aan andere Google-producten doorgeven. 

 

Meer informatie vindt u in de gebruiksrichtlijnen van Google en de privacyverklaringen van Google voor dit product. 

 

 1. Gebruik van Google Ads conversietracking

Wij gebruiken het online advertentieprogramma "Google Ads" op onze website en, in dit kader, conversietracking (evaluatie van bezoeken). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. De gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats met uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op:https://www.google.de/policies/privacy/ 

 

 1. AWIN Affiliate-programma

Deze website maakt gebruik van het performance advertising-netwerk van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn. In het kader van zijn trackingdiensten slaat AWIN cookies op op de eindapparaten van gebruikers die de websites of andere online aanbiedingen van zijn klanten bezoeken of gebruiken (bijv. zich inschrijven voor een nieuwsbrief of een bestelling plaatsen in een online shop) om transacties (bijv. leads en verkopen) te documenteren. 

Deze cookies dienen uitsluitend om het succes van een advertentiemedium en de bijbehorende facturering binnen het netwerk correct toe te wijzen. 

De AWIN-trackingcookie slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, evenals het volgnummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte advertentiemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een adverteerder en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate-netwerk, d.w.z. AWIN. 

De AWIN-cookie wordt opgeslagen op basis van uw toestemming in overeenstemming. U kunt cookies te allen tijde voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. 

Meer informatie over gegevensverwerking door AWIN vindt u op https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung  

 

 • 8 SOCIALE MEDIA

 

 1. Gebruik van sociale media plug-ins

 

(1) Wij gebruiken momenteel de volgende sociale media plug-ins: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, Pinterest en YouTube. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dat betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie helemaal geen persoonsgegevens naar de plug-in-provider worden gestuurd. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op de doos of aan zijn initialen of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop rechtstreeks met de plug-in-provider te communiceren. De plug-in-provider ontvangt alleen de informatie dat u de betreffende webpagina van onze online-website hebt bezocht, wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert. Daarnaast worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres onmiddellijk na het verzamelen in Duitsland geanonimiseerd volgens de informatie van de respectievelijke providers. Door de activering van de plug-in worden uw persoonsgegevens aan de betreffende plug-in-provider doorgegeven en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de aanbieders van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelen, raden wij u aan alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen voordat u op het grijze vakje klikt. 

 

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of de gegevensverwerkingsprocedures en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. Ook hebben wij geen informatie over het wissen van de door de plug-in-providers verzamelde gegevens. 

 

(3) De plug-in-provider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (ook bij niet ingelogde gebruikers) om passende reclame te tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteit op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel. U moet contact opnemen met de betreffende plug-in-provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij onze site kunnen verbeteren en aantrekkelijker en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is uw toestemming. 

 

(4) De gegevens worden overgedragen ongeacht of u een account hebt bij de plug-in-provider en daarop bent ingelogd. Als u bij de plug-in-provider bent ingelogd, worden uw op onze site verzamelde gegevens gekoppeld aan uw bestaande account bij de plug-in-provider. Wanneer u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld een link naar de pagina maakt, slaat de plug-in-provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze publiekelijk met uw contacten. Als u een sociaal netwerk gebruikt, raden wij u aan om regelmatig uit te loggen, maar in het bijzonder voordat u de knop activeert, omdat u zo een associatie met uw profiel bij de plug-in-provider kunt vermijden. 

 

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-providers vindt u in het hieronder vermelde privacybeleid van deze providers. 

 

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in-providers en de URL's voor hun privacybeleid: 

 1. a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php.
 2. b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, VS; https://twitter.com/privacy

 c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland; http://www.xing.com/privacy . 

 d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy  

 e) Instagram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland; https://help.instagram.com/519522125107875. 

 1. f) YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy
 2. g) Pinterest: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor Fenian Street, Dublin 2, Ierland; https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy .

 

 1. Integratie van Zendesk

 

(1) Wij gebruiken het systeem van het bedrijf Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, USA ("Zendesk") om service-, ondersteunings- en/of andere hulpverzoeken te verwerken en om RADEMACHER te bedienen. Wij gebruiken Zendesk zodat wij uw verzoeken snel en efficiënt kunnen verwerken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang. 

 
(2) Onze bedrijfsaccounts op Instagram en Facebook zijn ook geïntegreerd in ons Zendesk-systeem ten behoeve van een snelle en efficiënte verwerking. Als u ons via de respectievelijke pagina's een bericht stuurt, wordt dit door ons via Zendesk verwerkt. Het gebruik van uw gegevens op de Facebook- of Instagram-pagina's door de aanbieders kan door ons als pagina-exploitant niet worden beïnvloed. 

 
(3) Wij bewaren de door u verzonden berichten totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw verzoek is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast. 

 
(4) Zendesk heeft Binding Corporate Rules (BCR) die zijn goedgekeurd door de Irish Data Protection Authority. Dit zijn bindende bedrijfsregels die de overdracht van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER legitimeren. Informatie hierover vindt u hier:https://www.zendesk.de/blog/update-privacy-shield-invalidation-european-court-justice/. 

 
(5) Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met Zendesk. Deze verplicht Zendesk om de gebruikersgegevens van onze klanten uitsluitend in het kader van de EU-gegevensbeschermingsnormen te gebruiken voor de verwerking van de aanvragen en deze niet door te geven aan derden. In dit verband hebben wij ingestemd met EU-standaardcontractbepalingen die zijn aangevuld overeenkomstig de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert dat ook in het geval van gegevensoverdracht naar de VS een niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd dat voldoet aan de AVG. 

 
(6) U kunt de verklaring over gegevensbescherming van Zendesk bekijken ophttps://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection  
 
3. Integratie van YouTube-video's 

 

(1) Wij hebben in onze website YouTube-video's geïntegreerd die op http://www.YouTube.com zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de "verbeterde gegevensbeschermingsmodus", dat wil zeggen dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden, tenzij u de video's afspeelt. De in paragraaf 2 genoemde gegevens worden alleen verzonden wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. 

 

(2) Door het bezoek aan de website ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube voorziet in een gebruikersaccount waarop u bent ingelogd en zelfs als u geen gebruikersaccount hebt. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens onmiddellijk aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw profiel bij YouTube worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. YouTube slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (ook bij niet ingelogde gebruikers) om passende reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteit op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel. U moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. 

 

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vindt u in het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. We zijn hiervoor met Google EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

 1. Integratie van Google Maps

 

(1) Wij gebruiken op deze website de faciliteit Google Maps. Daarmee kunnen wij u direct interactieve kaarten op de website tonen en u in staat stellen de kaartfuncties comfortabel te gebruiken. 

 

(2) Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de in punt 3 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er een dergelijk gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens onmiddellijk aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw profiel bij Google worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u op de knop drukt. Google slaat uw gegevens als gebruikersprofiel op en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt in het bijzonder (ook bij niet ingelogde gebruikers) om passende reclame te leveren en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteit op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel. U moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. 

 

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en -verwerking door de plug-in-providers vindt u in het privacybeleid van de providers: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS. We zijn hiervoor met Google EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

 1. Facebook Connect

 

(1) Waar op deze website een zogenaamde "Facebook Connect-knop" verschijnt, hebt u de mogelijkheid om op onze website in te loggen met uw Facebook-gebruikersgegevens. Informatie over uw activiteiten op onze website kan ook automatisch via Facebook Connect in uw Facebookprofiel worden ingevoerd. In dit verband wordt u bij het activeren van de knop de mogelijkheid geboden om zowel uitdrukkelijk in te stemmen met de toegang tot uw Facebookgebruikersgegevens als met de publicatie van informatie en activiteiten in uw Facebookprofiel. Aanvullende gegevens (bijv. contact via uw e-mailadres) worden alleen gebruikt wanneer u daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij wijzen erop dat Facebook door het gebruik van Facebook Connect informatie ontvangt over de toepassing of website, met inbegrip van de handelingen die u verricht. Om het verbindingsproces te personaliseren, kan Facebook in sommige omstandigheden een beperkte hoeveelheid informatie ontvangen voordat de toepassing of website wordt toegestaan. Zie het gegevensbeleid van Facebook voor het doel en de omvang van deze gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en de beschikbare instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.facebook.com/policy.php 

 

(2) We zijn met Facebook EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

 1. Facebook Pixel

 

Voor het meten van conversies maakt deze website gebruik van de bezoekersactiviteitspixel van Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens de verklaring van Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. 

Deze tool maakt het mogelijk om bezoekers van een pagina te volgen nadat ze na het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieder. Dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren. 

Voor ons als beheerders van deze website zijn de verzamelde gegevens anoniem. Wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. Facebook archiveert de informatie echter wel en verwerkt deze, zodat het mogelijk is een verbinding te maken met het betreffende gebruikersprofiel. Daarnaast is Facebook in staat de gegevens te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden in overeenstemming met deBeleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebookpagina's en op locaties buiten Facebook. Wij als beheerder van deze website hebben geen controle over het gebruik van dergelijke gegevens. 

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebanner. Het doel van de verwerking is het uitvoeren van effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.  

 

 1. Pinterest plug-in

 

Wij gebruiken sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest op deze website. Het netwerk wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS ("Pinterest"). 

Als u een site of pagina bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. Tijdens dit proces brengt de plug-in loggegevens over naar de servers van Pinterest in de Verenigde Staten. De loggegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de websites die u hebt bezocht en die ook Pinterest-functies bevatten. De gegevens omvatten ook het type en de instellingen van uw browser, de gegevens en het tijdstip van de opvraging, hoe u Pinterest en cookies gebruikt. 

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van uw toestemming. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien een desbetreffende toestemmingsverklaring is verkregen, worden de gegevens uitsluitend met uw toestemming verwerkt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

Voor meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest en uw bijbehorende rechten en mogelijkheden om uw privégegevens te beschermen, kunt u de informatie over gegevensbescherming van Pinterest raadplegen op: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy. 

 

 • 9 ONLINE RECLAME

 

 1. HubSpot

 

(1) Wij gebruiken HubSpot voor onze online marketingactiviteiten. Dit is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland (“HubSpot”). 

 

Gebieden waarin HubSpot wordt gebruikt: 

 • Inhoudsbeheer (website en blog) 
 • E-mailmarketing (nieuwsbrief en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld voor het aanbieden van downloads) 
 • Rapporten en analyses 
 • Contactbeheer (CRM) 
 • Landingspagina's en contactformulieren 

 

(2) Met onze abonnementsdienst (bijv. nieuwsbrief) stellen wij onze websitebezoekers in staat om meer over ons bedrijf te weten te komen, inhoud te downloaden en contactinformatie en andere demografische informatie te verstrekken. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van onze softwarepartner HubSpot. Ze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant kunnen zijn. 

 

(3) Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, zijn wij met HubSpot EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

(4) We gebruiken de verzamelde informatie alleen om onze marketinginspanningen te optimaliseren. Meer informatie over het privacybeleid van HubSpot vindt u op de volgende pagina: https://legal.hubspot.com/privacy-policy  

 

(5) De hierboven beschreven verwerking van persoonsgegevens door HubSpot is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming die u bij de inschrijving voor de nieuwsbrief hebt gegeven. De gegevens worden verwerkt voor het analyseren van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en individueel aan te passen aan de gebruiker. 

 

(6) Als het verzamelen van gegevens door HubSpot in het algemeen niet gewenst is, kunnen gebruikers het opslaan van cookies te allen tijde voorkomen met de juiste browserinstellingen. 

 

(7) Wij slaan zelf geen gegevens op in verband met het gebruik van HubSpot (behalve in puur statistische vorm). 

 

 1. Aangepaste doelgroepen van Facebook

 

(1) Wij gebruiken op de website ook de remarketingfunctie "aangepaste doelgroepen" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-advertenties") te zien krijgen wanneer zij het sociale netwerk van Facebook of andere websites bezoeken die dit systeem ook gebruiken. Hiermee streven wij ernaar u voor u relevante reclame te tonen om onze website voor u interessanter en aantrekkelijker te maken. 

 

(2) Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de server van Facebook. Wij hebben geen invloed op de omvang en het latere gebruik van de gegevens die Facebook met deze tools verzameld. Daarom informeren we u met onze kennis hiervan: De integratie van aangepaste doelgroepen van Facebook betekent dat Facebook informatie ontvangt dat u de betreffende webpagina op onze website hebt opgeroepen of dat u op een van onze advertenties hebt geklikt. Als u zich voor een Facebook-dienst hebt geregistreerd, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificerende kenmerken verkrijgt en opslaat. 

 

(3) Voor de gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, zijn wij met Facebook EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. 

 

(4) De "aangepaste doelgroepen van Facebook"-functie kan worden uitgeschakeld voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.  

 

(5) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebanner. Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy 

 

 • 10 AUDIO- EN VIDEOCONFERENTIES

 

Gegevensverwerking  

Wij gebruiken onder andere online conferentietools om met onze klanten te communiceren. Als u met ons communiceert via een video- of audioconferentie via internet, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van de desbetreffende conferentietool. 

 

De conferentietools verzamelen alle gegevens die u verstrekt/gebruikt om de tools te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Verder verwerken de conferentietools de duur van de conferentie, begin en einde (tijd) van deelname aan de conferentie, aantal deelnemers en andere "contextinformatie" in verband met het communicatieproces (metadata). 

 

Bovendien verwerkt de aanbieder van de tool alle technische gegevens die nodig zijn om de online communicatie te verwerken. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding. 

 

Indien binnen de tool inhoud wordt uitgewisseld, geüpload of op een andere manier verstrekt, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de aanbieders van de tool. Dergelijke inhoud omvat maar is niet beperkt tot cloudopnames, chat-/instantberichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die tijdens het gebruik van de dienst wordt gedeeld. 

 

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de gebruikte tools. Onze opties zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Meer informatie over gegevensverwerking door de conferentiehulpmiddelen is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben vermeld. 

 

Doel en rechtsgrondslagen 

De conferentietools kunnen worden gebruikt om te communiceren met toekomstige of bestaande partners of om diensten aan onze klanten aan te bieden. In dit geval is de rechtsgrondslag voor de verwerking de uitvoering van een overeenkomst. Anders worden de tools meestal gebruikt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Bovendien gebruiken wij de tools in overeenstemming met ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vereenvoudigen en versnellen van de communicatie met ons.  

 

Duur van de opslag 

De door ons rechtstreeks via de video- en conferentietools verzamelde gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. 

 

Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van de conferentietools voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentietools. 

 

Gebruikte conferentietools  

Wij maken gebruik van GoToMeeting. De provider is LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, VS. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van GoToMeeting:  https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy  

Wij hebben met de aanbieder van GoToMeeting een orderverwerkingscontract gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van GoToMeeting. 

 

 • 11 GEGEVENSBEVEILIGING

 

(1) Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om ongewenste toegang tot uw gegevens te voorkomen. Wij hebben onze medewerkers contractueel verplicht om persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Ook al onze dienstverleners worden door ons gecontroleerd. Tijdens uw websitebezoek gebruiken wij de gangbare SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het sterkste coderingsniveau dat uw browser in elk geval ondersteunt. Dit is meestal 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, passen wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie toe. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden aan de gesloten verschijning van het sleutel- en slotpictogram in de statusbalk onderaan uw browser. 

 

(2) Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen willekeurige of opzettelijke manipulatie, geheel of gedeeltelijk verlies of vernietiging, en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd volgens de laatste technologische ontwikkelingen. 

 • 12 HOMEPILOT HOMEPILOT Portaal-SERVICE VOOR TOEGANG OP AFSTAND EN DE HOMEPILOT-APP

   

 1. Gebruik van HOMEPILOT Portaal zonder registratie

 

(1) U kunt uw Geconnecteerde woningbox premium op afstand via het internet bedienen met onze HOMEPILOT Portaal-service voor toegang op afstand. Alleen de updateservice kan worden gebruikt zonder registratie bij HOMEPILOT Portaal. In het kader van de update-service worden de volgende gegevens naar onze server verzonden:  

De softwareversie van Geconnecteerde woningbox premium  

De UID van Geconnecteerde woningbox premium  

Datum van het verzoek (om de zes uur vindt een updateverificatie plaats)  

Deze gegevens worden 1 jaar na de laatste toegang verwijderd.  

   

(2) Gegevensverwerking binnen HOMEPILOT Portaal vindt plaats op basis van Art. 6(1)(b) van de AVG. Dit staat de verwerking toe van alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract. Bij het aansluiten van de Geconnecteerde woningbox premium, en bij de eerste opstart van de app, hebt u met ons een contract gesloten voor het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de Geconnecteerde woningbox premium.  

   

 1. Gebruik van HOMEPILOT Portaal met registratie (aanmaken van een gebruikersaccount voor HOMEPILOT Portaal)

 

(1) Voor het gebruik van de HOMEPILOT-app worden de persoonsgegevens die u tijdens het registratieproces hebt verstrekt, opgeslagen in een HOMEPILOT Portaal-gebruikersaccount. De volgende technische specificaties worden ook alleen in dit gebruikersaccount opgeslagen als de toegang op afstand tot uw Geconnecteerde woningbox premium ook is goedgekeurd:  

De UID van Geconnecteerde woningbox premium  

Softwareversies 

Naam van de Geconnecteerde woningbox premium in het portaal 

Uptime (melding systeemstabiliteit)  

Tijdstip van de laatste succesvol tot stand gebrachte verbinding 

Aantal en type van de op de Geconnecteerde woningbox premium aangesloten apparaten 

Het IP-adres van uw internetverbinding 

 (2) De hierboven genoemde gegevens worden alleen verwerkt voor het leveren van de app-functionaliteit en om de Geconnecteerde woningbox premium technisch te implementeren en te bewaken.  

   

(3) De gegevensverwerking binnen HOMEPILOT Portaal en de HOMEPILOT-app vindt plaats op basis van de uitvoering van een contract. Dit staat de verwerking toe van alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract. Bij het aansluiten van de Geconnecteerde woningbox premium, en bij de eerste opstart van de app, hebt u met ons een contract gesloten voor het gebruik van de app en de verbindingsfunctie van de Geconnecteerde woningbox premium.  

 

(4) De gegevens die via HOMEPILOT Portaal en de app worden opgevraagd, worden niet gecombineerd met andere gegevens. Deze gegevens worden alleen gewist wanneer u zich afmeldt bij HOMEPILOT Portaal.  

   

 1. Ontvangers van de gegevens/verwerking

 

(1) Het bedrijf MarcanT AG, Herforder Str. 163a, Bielefeld, 33609 ("MarcanT AG") levert de server voor HOMEPILOT Portaal en voor de HOMEPILOT-app. Wij hebben met MarcanT AG een contractverwerkingsovereenkomst gesloten op grond waarvan de gegevens alleen in onze opdracht en volgens onze instructies worden verwerkt.  

   

 

   

 1. Gebruik van de HOMEPILOT Google Assistant-app via HOMEPILOT Portaal

 

(1) De HOMEPILOT Google Assistant-app maakt het mogelijk om de apparaten in uw Geconnecteerde woningbox premium Smart Home-systeem te bedienen via Google met behulp van spraakopdrachten. Google Assistant (aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")) is een softwareoplossing voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Google worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd. Google biedt een interface voor partners waarmee die partners hun eigen functies, zogenaamde apps, kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen partners hun systemen speciaal aansluiten en de spraakbesturing van Google gebruiken. Meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in Google Assistant vindt u op de volgende URL: https://policies.google.com/privacy?hl=en.  

  (2) Alleen Google is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de spraakverwerking in Assistant.   (3) Zodra u de HOMEPILOT Google Assistant-app inschakelt, worden de volgende persoonsgegevens aan Google doorgegeven of door Google verzameld en verwerkt:  

naam, beschrijving en ID van de apparaten, sensoren en routines die zijn goedgekeurd voor aansturing in de Google Assistant-app  

meetwaarden van sensoren die zijn goedgekeurd voor besturing in de Google Assistant-app.  

  (4) Onze HOMEPILOT Google Assistant-app maakt ook gebruik van Google software. Deze wordt gebruikt om informatie die nodig is voor de functionaliteit van de HOMEPILOT Google Assistant-app in gecodeerde vorm naar Google te sturen. Google slaat deze gegevens op in de cloud. Persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd naar en opgeslagen op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. Daarom zijn we met Google EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS. Alleen Google is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Google-software en in de Google-cloud.    (5) Houd er rekening mee dat de in dit gedeelte genoemde gegevens door Google, of door een onderaannemer, worden aangemaakt als een gebruikersprofiel met een alias. Dit kan worden geanalyseerd voor reclame of marktonderzoek of om de Google Assistant-app gebruiksvriendelijker te maken. Volgens Google is het niet mogelijk om dit direct naar u terug te koppelen.  

   

 1. Gebruik van de HOMEPILOT Alexa Skill via HOMEPILOT Portaal

   

(1) De HOMEPILOT Skill ("Skill") maakt het mogelijk om de apparaten in uw Geconnecteerde woningbox premium Smart Home-systeem te bedienen via Amazon Echo-apparaten met behulp van spraakopdrachten. Amazon Echo is hardware voor spraakinvoer en -uitvoer waarbij spraakopdrachten door Amazon worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd. Amazon biedt een interface voor partners waarmee die partners hun eigen functies, zogenaamde skills, kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen partners hun systemen speciaal aansluiten en de spraakbesturing van Amazon gebruiken. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Amazon Alexa vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Amazon.de op de volgende URL: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201566380. Alleen Amazon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Alexa Skills.  

   

(2) Zodra u de Skill inschakelt, worden de volgende persoonsgegevens aan Amazon doorgegeven en door Amazon verwerkt:  

Naam, beschrijving en ID van de apparaten, sensoren en routines die zijn goedgekeurd voor besturing in de Skill 

Meetwaarden van sensoren die zijn goedgekeurd voor besturing in de Skill 

  (3) Onze Skill gebruikt ook software van Amazon. Deze wordt gebruikt om informatie die nodig is voor de functionaliteit van de Skill in gecodeerde vorm naar Amazon te sturen. Deze gegevens worden door Amazon in de cloud opgeslagen. Persoonsgegevens kunnen worden doorgestuurd naar en opgeslagen op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie. We zijn met Amazon EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen die zijn uitgebreid met de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Dit garandeert een niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de AVG, zelfs in het geval van gegevensoverdracht naar de VS.  

   

Alleen Amazon is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Amazon-software en in de Amazon-cloud.   

   

(5) De in dit gedeelte genoemde gegevens worden door Amazon, of door een onderaannemer, aangemaakt als een gebruikersprofiel met een alias. Dit kan worden geanalyseerd voor reclame of marktonderzoek of om de app gebruiksvriendelijker te maken. Het is niet mogelijk om dit direct naar u terug te koppelen.  

 

 1. Google Analytics Firebase

 

(1) Wij gebruiken Google Analytics Firebase om het gebruikersgedrag in onze HOMEPILOT-app te analyseren. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ierland.  

 

(2) Google Firebase bevat verschillende functies waarmee wij uw app-gedrag kunnen analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw schermweergaven en knopdrukken analyseren. Ook kunnen we bepalen welke functies binnen onze app vaak of weinig worden gebruikt. Voor deze doeleinden slaat Google Firebase onder meer het aantal en de duur van sessies, besturingssystemen, apparaatmodellen, regio en een reeks andere gegevens op. Een gedetailleerd overzicht van de door Google Firebase verzamelde gegevens is te vinden op:  

https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en 

 

(3) Door het gebruik van Google Firebase wordt informatie in gecodeerde vorm aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google opgeslagen. Het doorsturen en opslaan van persoonsgegevens op servers buiten de Bondsrepubliek Duitsland en de Europese Unie is mogelijk. Daarom zijn wij met Google EU-standaardcontractbepalingen overeengekomen, die zijn aangevuld volgens de huidige eisen van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming. Daardoor is ook bij de overdracht van gegevens naar de VS een met de AVG overeenstemmend niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Alleen Google is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de Google-software en in de Google Cloud.   

 

(4) Google Firebase wordt gebruikt om onze app te optimaliseren en onze aanbiedingen te verbeteren. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang.  

 

 1. Updatefunctie van Beltwinder RolloTron pure DECT

 

 1. a) Updatefunctie van de beltwinder RolloTron pure DECT via DECT-updateserver

De RolloTron pure DECT -bandopwinder controleert elke 26 uur op de DECT-updateserver of er nieuwe updates voor hem zijn. Als onderdeel van dit verzoek worden de volgende gegevens naar onze server verzonden:   

Softwareversie van de beltwinder RolloTron pure DECT 

Hardwareversie van de beltwinder RolloTron pure DECT 

IPEI (International Portable Equipment Identity = uniek DECT-nummer)  

EMC (Equipment Manufacturer's Code)  

datum van verzoek 

IP-adres 

Deze gegevens worden 6 weken na de laatste oproep gewist. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de nakoming van de met u gesloten overeenkomst bij de aankoop van een RolloTron pure DECT-bandopwinder.   

 1. b) Ontvangers van de gegevens/orderverwerking

 

Het bedrijf MarcanT AG, Herforder Str. 163a, Bielefeld, 33609 ("MarcanT AG") stelt de servers voor de DECT-update ter beschikking. Wij hebben met MarcanT AG een overeenkomst voor de orderverwerking gesloten, volgens welke de gegevensverwerking uitsluitend in onze opdracht en volgens onze instructies plaatsvindt.  

 

 • 13 SCORE EN UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

 

Dit privacybeleid is het enige dat bindend is totdat het wordt vervangen door een nieuwe versie.   

Dit privacybeleid is aan verandering onderhevig en wij behouden ons het recht voor om het op elk moment zonder kennisgeving bij te werken of te wijzigen. U wordt daarom aangeraden het regelmatig te raadplegen.